Politics

Comunicat de presă – BIHON


Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea în calitate de Beneficiar a derulat în perioada 15.04.2021 – 30.04.2022, proiectul intitulat ,, Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului CF în municipiul Oradea și județul Bihor”, avand cod SMIS: 141920.

Obiectivul common al proiectului de investiții este consolidarea capacitatii de raspuns a Spitalului Clinic Cai Ferate Oradea la criza de sanatate publica cauzata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 astfel incat acesta sa fie în timp util si eficient.

Obiectivul particular al proiectului de investiții îl reprezintă echiparea și dotarea cu 12 categorii de echipamente/ aparatura medicala a Spitalului Clinic Cai Ferate Oradea în vederea creșterii capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19.

Locul de implementare: Municipiul Oradea, România, Str. Republicii nr. 56, , județul Bihor, cod postal 410167, România.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este 3.758.909,83 lei

Valoarea finanțării nerambursabile aferenta Contractului de finanțare este 3.758.909,83 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE ORADEA cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr.56, județ Bihor. Persoana de contact: Mircea-Ioan Șandor – supervisor. Telefon: 0259411581, Fax: 0259477201, e-mail: spitalcforadea@yahoo.com.

Advertorial! CH: 15911

Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.