Business

România schimbă procedura de autorizare a zborurilor cu aeronave civile. Ce modificări aparMinisterul Transporturilor pregătește schimbări în aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național, arată un proiect de Hotărâre de Guvern consultat de Ziare.com.

Un plan de zbor trebuie depus înainte de efectuarea oricărui zbor în interiorul unor zone desemnate sau către zone desemnate sau de-a lungul unor rute desemnate de autoritatea competentă, pentru a facilita coordonarea cu unităţile militare competente în vederea evitării eventualei necesităţi de interceptare în scopul identificării, în conformitate cu dispozițiile art. SERA 4001 lit. b) pct. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană.

Prin acest proiect de act normativ, se propune modificarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile cu pilot la bord.

Depunerea unui plan de zbor va fi obligatorie în continuare pentru toate zborurile efectuate după reguli de zbor instrumental (IFR), pentru zborurile executate după reguli de zbor la vedere (VFR) în întregime sau parțial într-o porţiune din spaţiul aerian naţional unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, pentru zborurile care traversează graniţa regiunii de informare a zborurilor – FIR Bucureşti, precum și pentru cele executate deasupra mării libere.

Ce schimbări urmează

Pentru zborurile efectuate după reguli de zbor la vedere, în întregime în zone de spațiu aerian unde furnizarea serviciilor de control al traficului nu este obligatorie, se propune introducerea opțiunii, pentru operatorul aeronavei, de a depune o notificare de trafic VFR la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, notificare care poate fi depusă pentru un zbor sau pentru o serie de zboruri executate într-o perioadă determinată de timp. Notificarea va facilita planificarea activității de zbor în special în cazul operațiunilor multiple desfășurate într-o anumită zonă și într-o perioadă determinată de timp, nemaifiind necesară depunerea unor planuri de zbor individuale, pentru fiecare zbor în parte.

Notificarea de trafic VFR va fi depusă prin intermediul unei aplicații dezvoltată de Autoritatea Aeronautică civilă Română și va putea fi modificată din zbor atât prin aplicație cât și prin informarea unei unități de trafic aerian.

Planurile de zbor și notificările de trafic VFR se transmit automat la Ministerul Apărării Naționale, furnizând în acest fel informațiile necesare structurilor MApN care asigură controlul activității de zbor în spațiul aerian național și intervenția în cazul zborurilor neautorizate.

Precizăm că la data de 1 ianuarie 2023 va intra în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/664 al Comisiei din 22 aprilie 2021 privind un cadru de reglementare pentru U-space, care prevede că în spațiile aeriene U-Space zborurile cu aeronave fără pilot la bord trebuie autorizate de un furnizor de servicii U-Space.

”Prin introducerea notificării zborurilor VFR la Autoritatea Aeronautică Civilă Română se creează și premizele pentru îmbunătățirea modului în care această autoritate își exercită atribuțiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, constând în supravegherea operațiunilor aeriene civile, ceea ce corespunde recomandării de siguranță nr. SR-106.ACC.2015-09-26-emisă de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, prin care se recomandă identificarea unor soluții prin care la nivelul întregului teritoriu al României să se asigure supravegherea activității de zbor desfășurate pe alte terenuri de zbor decât cele certificate”, arată nota de fundamentare consultată de Ziare.com.

De asemenea, se propune completarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave fără pilot la bord, prevăzută la art. 3 alin. (2) din HG nr. 859/2021, prin introducerea situației în care zborul este executat într-un spațiu aerian U-Space și autorizat de un furnizor de servicii U-Space.

Au fost totodată introduse prevederi noi referitoare la publicarea spațiilor aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord doar în format digital, dat fiind numărul mare și complexitatea acestor spații dar și pentru facilitarea identificării acestor spații de către operatorii aeronavelor fără pilot la bord. Pentru a evita orice interpretări, aceleași prevederi au fost introduse și la art. 18 din anexa nr.1 la HG nr. 859/2021.

A fost introdusă și o modificare prin care se propune ca activitatea de zbor într-o zonă rezervată să fie închisă zilnic, având în vedere că zonele pot fi rezervate și pentru perioade care depășesc 24 de ore.

Se propune și extinderea competenței organelor de poliție și a Jandarmeriei Române de a aplica sancțiuni contravenționale și în cazul unor fapte săvârșite de operatorii aeronavelor fără pilot la bord.

”Completarea este necesară pentru a asigura acoperirea teritorială activităților de constatare și sancționare a anumitor fapte de natură contravențională săvârșite de operatorii aeronavelor fără pilot la bord, care pot fi identificați mult mai ușor la sol decât cu mijloacele de supraveghere a activității de zbor, specifice aviației”, se mai arată în proiect.

De asemenea, a fost introdus un nou articol, prin care se reiterează dreptul Ministerului Apărării Naționale de a dispune măsurile necesare pentru restricționarea / interzicerea activității de zbor în anumite porțiuni de spațiu aerian, în exercitarea atribuțiilor de control al utilizării spațiului aerian prevăzute de Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, republicată.

De asemenea, Ministerul Apărării Naționale propune modificarea și completarea Anexei nr. 2 la HG nr. 859/2021, astfel încât să fie posibilă elaborarea unor acte normative subsecvente care să răspundă mai bine nevoilor sporite de mobilitate militară și să faciliteze creșterea prezenței militare a statelor aliate și partenere în Regiunea Mării Negre.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.